نحوه و زمان برداشت گل زعفران چگونه است؟
 1. برداشت گلهای زعفران توسط دست انجام می گیرد و بهترین زمان برداشت صبح زود قبل از باز شدن غنچه ها می باشد به همین دلیل باید چیدن گلها قبل از طلوع آفتاب شروع گردد.
 2. برداشت به موقع گلها باعث افزایش کیفی محصول می گردد چرا که جمع آوری غنچه های بازنشده موجب می گردد که کلاله گلها در حین برداشت آسیب کمتری ببینند همچنین غنچه ها در حمل و نقل آسیب کمتری می بینند.
 3. در باز کردن غنچه ها نیز باید مدت زمان لازم رعایت گردد تا غنچه ها به جهت تولید حرارت لهیده وچسبنده نشوند تا از کیفیت محصول کاسته نشود.
 4. با توجه به اینکه این مرحله یکی از نقاط بحرانی (CP) تولید زعفران می باشد بر اساس اصول طرح HACCP رعایت مراحل صحیح برداشت گل زعفران به شرح زیر ضروری است:
 5. حتی المقدور سعی شود صبح زود و قبل از اینکه آفتاب تمام سطح مزرعه را بپوشاند اقدام به جمع آوری زعفران شود.
 6. گلها را در سبد یا ظروف تمیزی (دارای سوراخ جهت تهویه هوا) جمع آوری و در اولین فرصتی به محل جداسازی منتقل می نمایند.
 7. محلی که برای نگهداری گلها تا زمان جداسازی زعفران در نظر گرفته می شود باید کاملا پوشیده ، سرد ، دور از گرد و غبار و شدت تابش نور آفتاب باشد.
 8. اگر مقدار زیادی گل در روزهای پر گلی جمع آوری شده باشد بایستی در نگهداری آنها دقت کافی معمول و از انباشت آنها روی هم و همچنین تماس آنها با زمین باید جلوگیری شود.
 9. مدت نگهداری گل نباید از ۵۲ ساعت تجاوز نموده و ترتیبی اتخاذ شود که بلافاصله پس از برداشت گل اقدام به جداسازی شود.
 10. محیط جداسازی نزدیک محل نگهداری و باید کاملا بهداشتی و تمیز باشد.
 11. کارگران قبل از اقدام به جمع آوری گل دستهای خود را کاملا شسته و در حین برداشت نیز رعایت موارد بهداشتی را نمایند
 12. عدم استفاده از وسایلی مانند گونی و کیسه های پلاستیکی جهت جمع آوری و نگهداری گلها و استفاده از سبدهای مخصوص با امکان تهویه هوا و عدم فشرده شدن گلها .
 13. به منظور کنترل آلودگی های میکروبی که امروز می تواند به عنوان یکی از مشکلات اصلی محصول زعفران مطرح باشد، علاوه بر رعایت دقیق موارد ذکر شده فوق باید دقت شود که کودهای طبیعی حداقل ۵ تا ۲ ماه قبل از اولین آبیاری و شروع برداشت گل به زمین داده شود تا گلهای زعفران که ارتفاع کمی از سطح خاک دارند با آنها تماس نداشته باشند.

آخرین اخبار و مقالات

BADIEE SAFFRON

Badiee Saffron is one of the well-known producer of high-quality Saffron & Saffron products company in Iran.

Communication Channels

Block 208, Sanat 5 Alley, Talash Street, First phase, Toos Industrial Estate of Khorasan, Mashhad, Iran

E-mail: info@badieesaffron.com

Call: +98-915-116-3470 | +98-513-3442321

FAX: +98-513-3656622

Follow BADIEE Saffron On Social Networks

Shopping cart
EnglishSaudi ArabiaChinaIran